Пещерно-изследователски екип АТИ


Пещерно-изследователския екип АТИ
беше сформиран през 2013-та година в Юкатан, Мексико във връзка с Проект “Икстлан” –  инициатива на американската фондация Cleardeep и няколко частни спонсори, заинтересовани от изследването на новооткритата подводна пещера “Икстлан”. Ръководител на екипа от самото начало е Иво Калушев, инструктор по пещерно гмуркане, спелеология и пещерно спасяване и един от откривателите на пещерата.

В периода 2013-2018 година Проект “Икстлан” се превърна в най-добре финансирания и най-мащабния изследователски подводен пещерен проект провеждан в Мексико през последните десетилетия. Теренът с входа на пещерата Икстлан беше закупен за нуждите на изследването заедно с компресорна станция и база, и за пет години бяха проведени над 2600 изследователски гмуркания и картирани над 20км. галерии. В резултат на това Икстлан стана най-дългата подводна пещера в света с единичен вход и бяха направени и документирани уникални научни открития.

 

Иво Калушев преди гмуркане на екип АТИ в пещерата Икстлан, Мексико, 2015г. © Снимка: Николай Златков.

 

Съставът на Екип АТИ в Мексико по време на проект “Икстлан”:

  • Иво Калушев – ръководител на екипа. Изследовател спелеолог с над 30 годишна кариера и десетки открити и изследвани пещерни системи на Европейския и Американския континенти, инструктор по спелеология (NSS), пещерно спасяване и техническо пещерно гмуркане, собственик на школата по пещерно гмуркане DivingMexico.
  • Деян Илиев – инструктор по техническо пещерно гмуркане (IANTD), спелеолог.
  • Николай Златков – технически пещерен водолаз (IANTD), инструктор по спелеология (EMKGI), ръководител на Група за подземни изследвания Тенебрис
  • Пламен Статев – водолазен инструктор (PADI), технически пещерен водолаз (IANTD), спелеолог
  • Невена Стаева – пещерен водолаз (IANTD) и спелеолог
  • Ивайло Валентинов – водолаз и спелеолог
  • Петър Колев – водолаз и спелеолог
Аглика Гяурова в пещерата Икстлан, Мексико, 2016г.