Кратка история на клуба

На път към лагер 3… България 2021г.

Спелео клуб “Е.А. Мартел” беше официално създаден на 1 Януари 2022 като структура на Европейски Институт по Карстови и Хидрогеоложки Изследвания “Е.А.Мартел”, обединяваща две групи за спелеоложки изследвния с много дълга история: Изследователски екип АТИ, с ръководител Иво Калушев и Група за подземни изследвания Тенебрис, с ръководител Николай Златков.  От 1996г. до момента двете групи заедно имат проучени и картирани близо 300 километра нови пещери в Европа, Северна и Централна Америка. Някои от по-значимите постижения на нашите екипи след 2010 година са:

  • Откриване и изследване на най-дългата подводна пещера в света с един вход – Икстлан, п-в Юкатан, Мексико. В рамките на изследователския проект бяха направени над 2600 пещерни гмуркания в периода 2013-2022, много от тях рекордни в световен план подводни прониквания на разстояния над 12 километра от входа. Общата дължина на пещерата към 2022г. достигна 22 километра, с понастоящем 24 отворени линии в процес на изследване.
  • Откриване и изследване на система “Магическото Кралство”, Мексико – 2016-2022. Една от най-големите по обем подводни пещерни системи в света. Изследването продължава.
  • Откриване и изследване на пещерна система “Леонардо”, Мексико – 2015-2022. Изследването продължава.
  • Откриване и изследване на пещерна система “М”*, България – в момента основен фокус на клуба, 2020-2022 – изследването продължава. Към Януари 2022г. функционират три подземни лагера и настоящата дължина на системата е 12,3 километра, с 160м. дълбочина. Потенциалът на пещерната система е да надхвърли 200 километра дължина. 
  • В периода 2020-2022г. групата на екип АТИ премина успешно голяма част от значимите пещерни сифони в България – в районите на Западна и Централна Стара Планина, Пирин, Витоша и района на Шумен. В четири от обектите предстои изследване на големи новооткрити сухи пещерни галерии.
  • През периода 2019-2022г. бяха локализирани и редица нови пещери и пропасти на територията на Стара Планина, които очакват своето изследване през идните години.
  • В периода 2022-2025г., съвместно с EMKGI клубът ще участва и в провеждането на мащабно хидрогеоложко проучване в района на Западна стара планина.

*Названията на пещерите по които работи клуба са скрити, съобразно нашата политика за опазване и неразпространение на имена и координати на обектите, които изследваме. За повече информация прочетете: “Нашите Принципи”.