“Никое човешко същество не е достигало тези дълбини преди нас, никой не знае къде отиваме и какво виждaмe, нищо толкова странно и красиво не ни се е случвало преди. Спонтанно си задаваме все един и същи въпрос: Наистина ли не сънуваме..?”

– Едуард-Алфред Мартел (1858-1938), баща на съвременната спелеология

За нас

Спелео Клуб “Е.А.Мартел” е структура на Европейски Институт за Карстови и Хидрогеоложки Изследвания “Е.А.Мартел” и се ползва с неговата финансова и логистична подкрепа. Клубът обединява пещерно водолазния ‘Изследователски екип АТИ’ и специализираната група за подземни изследвания ‘Тенебрис’.

През 2022 година продължаваме работата по текущите изследователски проекти в България, Мексико, Италия и САЩ.

Снимка Николай Златков, изследователска група Тенебрис

Обучение и курсове

За попълване на изследователските си екипи, съвместно с Институт Е.А.Мартел провеждаме курсове по спелеология, пещерно гмуркане и всички дисциплини, необходими за участие в нашата работа. Възможно е и получаването на стипендия, напълно покриваща разноските по обучението и екипировката на курсистите.

За повече информация, кликнете по-долу:

Снимки от нашите проекти и изследвания

Пещерата в която те е страх да влезеш се оказва самият източник на това, което търсиш.

– Джоузеф Кампбел

Свържете се с нас. Нови приятели винаги са добре дошли…