Обучение при нас

Пламен Статев и Ивайло Иванов на път за лагер 3, система М, България, 2022г.

 

Поради спецификата на изследванията, които провеждаме и поради нуждата от ниво на подготовка, което не е постижимо в един стандартен курс по спелеология, обучението на нови хора при нас се извършва предимно на индивидуален принцип. Клубът разполага с високопланинската база на EMKGI и за периода 2022-2025г. Институтът при нужда и преценка може да осигури стипендии, покриващи цялостното обучение и екипировка за наши курсисти. Нямаме за цел провеждане на общи курсове по спелеология – тренировъчните програми на клуба ще са единствено за хора, които са одобрени за присъединяване към изследователските ни екипи.

Нека горното не ви отказва. Ако желаете да се присъедините към нашите изследвания и да преживеете с нас магията на подземния свят, свържете се с нас. Ако се окаже, че можем да направим нещо заедно, то ще се случи 🙂

Общи изисквания за кандидатите:

 • Добра физическа и психическа форма, липса на страхове от високо, тъмно, тясно и т.н.
 • Навършени минимум 14 години (необходимо е родителско съгласие за всеки под 18г., но за подходящия кандидат с това можем да окажем съдействие).
 • Нагласа за много учене – на интересни неща.
 • Владеене на английски език е предимство (но не е задължително).
 • Способност да се цени и пази красотата на природата.
 • Готовност и ангажимент да се борави с чувствителна информация с пълна конфиденциалност.
 • Способност за работа в екип.

Програма на обучението:

 • Курс по обща спелеология, включваща и теоретични и практични занятия свързани с карстообразуване, геоморфология, хидрогеология, спелеобиология, основи на пещерната археология.
 • Обучение по вертикална спелеология – техника на единичното въже (SRT) според Европейската и Американската системи. Практичните занятия започват на закрито и постепенно преминават към скали, и накрая вертикални пещери.
 • Кратък курс по пещерно спасяване с използване на специфични системи, за които са екипирани нашите проекти.
 • Обучение за базова безопасност при взривни дейности в пещери и при конкретни ситуации, свързани с методите на нашите изследвания.
 • Цялата програма водолазни курсове и сертифициране – от начинаещо ниво до ниво на техническо пещерно гмуркане – по IANTD (при желание за присъединяване към Екип АТИ).
 • Специфично обучение, свързано с изследването на нови пещери в контекста на многодневни подземни експедиции във вертикални, водни пещерни системи с подземни лагери и отдалечен фронт на изследване. Такова обучение се случва след решение на действащите ръководители на екипи и след завършване на всички базови нива, при показан капацитет за присъединяване към текущите ни изследователски проекти.